Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 310108 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 3

Speleološka edukacija

11. Samoborska speleološka škola započela je sa radom 16.03.2013.
Speleološki klub „Samobor” je u suradnji s Pećinskim parkom „Grabovača” započeo s održavanjem speleološke škole. PP „Grabovača” daje suport ovoj edukaciji jer će o svemu više naučiti zaposlenici i suradnici te ustanove, ali i građani koji vole boravak u podzemnim objektima i u prirodi. Škola će se provoditi u terenskim uvjetima tijekom četiri vikenda.

 1. teren samoborske speleološke škole 16 i 17.03.2013 – Perušić.

16.3 održana su predavanja u prostorijama Općine Perušić. Predavanje održali Krešimir Motočić (uvod u školu, Povijest speleologije i speleološke organizacije) Darko Henc (uže i čvorovi u speleologiji) održane vježbe čvorova. Vođenje polaznika u Medinu pećinu, predavanje o boravku i ponašanje u speleološkom objektu (Nenad Buzjak), kratko predavanje o kretanju u speleološkom objektu. 17.03. vježbe čvorova, vježbe klasične tehnike spuštanja, upoznavanja sa speleološkom opremom, predavanje o rasvjeti u speleološkim objektima (N. Buzjak i Krešimir Motočić), te demonstriranje upotrebe speleoloških tehnika penjanja i spuštanja. Nakon demonstracija tehnika održane su vježbe polaznika škole. Vježbe su održane kod ulaska u Pećinski park Grabovača (info centar) 
2. teren samoborske speleološke škole 23 i 24.03.2013 – Penjalište Čelina – Oteš.
23.3 održana predavanja u prostorijama Općine Perušić. Predavanje održao Nenad Buzjak (Geomorfologija, speleomorfologija, klima) 23.03 i 24.03. vježbe čvorova, SRT tehnike penjanja i spuštanja. Vježbe su održane na penjalištu Čelina – Oteš (Blizina Donjeg Pazarišta).
Pred nama je novi teren 5-7.04.2013.
Krešimir Motočić

povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com