Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 321159 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 2

JAVNI POZIV za izradu likovnog rješenja za instalaciju „VATRENI“


Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora raspisuje
 
 

JAVNI POZIV
za izradu likovnog rješenja za
INSTALACIJU „VATRENI“

    
PREDMET JAVNOG POZIVA je izrada likovnog rješenja za spomen simbola – instalacije VATRENI,
posvećenu hrvatskoj nogometnoj vrsti, sukladno PROJEKTNOM PROGRAMU za instalaciju „Vatreni“.
Instalacija se planira postaviti na građevnoj čestici k.č.broj 720/1, k.o. Samobor kod istočnog ulaza u
Sportsku dvoranu Samobor.
 
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG POZIVA je dobivanje kvalitetnog i atraktivnog rješenja instalacije
„VATRENI“, posvećene hrvatskoj nogometnoj vrsti, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim
uvjetima javnog poziva.
Pozivaju se arhitekti i likovni umjetnici da ponude najbolje likovno rješenje i daju mu reprezentativnu
vrijednost.
 
PRAVO SUDJELOVANJA imaju likovni umjetnici i arhitekti.
 
DOKUMENTACIJA
 Likovno rješenje treba sadržavati:

 1. Situacioni prikaz na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000
 2. Tlocrte, poglede i detalje u primjerenom mjerilu
 3. Vizualizaciju
   Podaci o natjecatelju:
  Ime i prezime
  Zvanje
  Adresa
  OIB
  IBAN
  ROKOVI JAVNOG POZIVA
  Početak javnog poziva je 1. veljače 2024.
    
  Krajnji rok za predaju likovnih rješenja je 28. veljače 2024.
  Likovna rješenja pohranjena na USB sticku se dostavljaju na adresu
  Društvo inženjera i tehničara grada Samobora
  Ulica Ljudevita Gaja 48
  10430 Samobor
  u zatvorenoj kuverti s naznakom “ZA NATJEČAJ VATRENI“
  Dodatna objašnjenja vezano uz javni poziv, natjecatelji mogu zatražiti putem e-maila na info@dits.hr
  najkasnije do 15. veljače 2024. godine.
  Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 15. ožujka 2024.
   
  Obavijest o rezultatima javnog poziva će biti dostavljena svim natjecateljima putem e-maila,
  najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. 

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od tri (3) člana (predstavnik DITS –
predsjednik, predstavnik Zagrebačke županije – član, predstavnik Grada Samobora – član).
 

NAGRADE 
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za
nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 Prva nagrada – 1000 Eura netto
 Druga nagrada – 500 Eura netto
 Treća nagrada – 300 Eura netto
 
Raspisivač će nagrade isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana Obavijesti o rezultatima javnog
poziva.. 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Javnog poziva će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Javnog
poziva odnosno:
a) Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Javnog poziva;
b) Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Javnog poziva;
c) Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Javnog poziva;
d) Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom javnog poziva i ostalim
uvjetima javnog poziva.
 
Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

 1. realizacija prostornog programa;
 2. kvalitetno prostorno – oblikovno rješenje;
 3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja;
 4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta;
   PRILOZI:
   Projektni program za instalaciju „Vatreni“
   kopija katastarskog plana
   fotografije prilaza Sportskoj dvorani Samobor

Dokumente vezane uz javni poziv preuzmite ovdje:

Javni poziv

Vatreni – projektni program

Katastarska čestica

Fotografija lokacije


povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com