Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 321152 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 1

Javni poziv (Natječaj) za sredstva u ZTKGS

Ur. broj 01/2-2024-IO

Samobor, 2. veljača 2024.

 

Sukladno odredbama Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), članka 7. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture za koje se osiguravaju financijska sredstva u Proračunu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 12/23  i  članka 57. Statuta Zajednice tehničke kulture Grada Samobora, Zajednica tehničke kulture Grada Samobora objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

za predlaganje programa u tehničkoj kulturi na području Grada Samobora za 2024. godinu

 

Programi u tehničkoj kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada Samobora putem Zajednice tehničke kulture Grada Samobora su programi, aktivnosti i djelatnosti udruga i Zajednice tehničke kulture Grada Samobora te centara tehničke kulture pri školama u Gradu Samoboru.

 

Cijeli dokument, pogledajte ovdje:

povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com