Otvorena vrata Zajednice

Zajednica tehničke kulture sa udrugama članicama otovriti će svoja vrata te predstaviti svoj rad 07.lipnja 2014. godine (subota) od 10 sati u dvorištu bivšeg komunalaca, Perkovčeva 59, Samobor.

Zajednica tehničke kulture Grada Samobora predstavila se prvi puta prošle godine na danima otvorenih vrata udruga http://www.ztkgs.hr/hr/11/Novosti/30/Otvorena-vrata-udruga.

Transparentnost i otvorenost
Cilj Dana otvorenih vrata udruga 2014. je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima.

Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.ARHIVA

PODJELI SA PRIJATELJIMA