Radio klub Samobor

Radio klub "Samobor" je osnovan 1948. godine u Samoboru kao neprofitna strukovna udruga radioamatera sa zadaćom koordinacije radioamaterskih aktivnosti i promidžbe djelatnosti te osposobljavanja (edukacije) starih i novih - sa posebnim naglaskom: mladih članova (djece). Radio klub "Samobor" je član Hrvatske radioamaterske udruge, a ista je članica Međunarodnog radioamaterskog udruženja (IARU) koje je pak punopravni član Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU).Radio klub "Samobor" je pak u opsegu vlastitih interesa - interesa članstva radio kluba - na VHF/UHF/SHF opsezima, u razdoblju od 70-tih godina pa sve do danas ostvarivao vrhunske europske (među prvih deset klubova) i hrvatske rezultate (četiri godine prvaci hrvatske - na različitim opsezima, kumulativno i pojedinačno).

više o Radio klubu Samobor...

ARHIVA

PODJELI SA PRIJATELJIMA